Structureren maakt het mogelijk grote hoeveelheden aan gegevens beheersbaar te houden. Hiërarchie in de gegevens geeft overzicht over het totaal waarbij op details kan worden ingezoomd. Structuren vormen vaak de kapstok voor indeling van de projectdocumenten.

Via decompositie worden de hiërarchische structuren van de systemen-, functies- en het werk vastgelegd (Wat en Hoe) en worden respectievelijk de objectenboom, functieboom en de work-breakdown-structure opgebouwd. De structuren worden eenvoudig aangemaakt middels het child/parent systeem. Dit houdt in dat elk element een of meer onderliggende elementen kan bevatten om daarmee de totale (geneste) structuur te vormen.

Met elk element van de bomen kunnen relaties gelegd worden vanuit elementen uit andere modulen zodat een integraal samenhangend project kan worden gevormd en multidimensionale uitsneden kunnen worden gemaakt.