Belangrijk onderdeel van systeem gerichte contractbeheersing (SCB) zijn de document toetsen. Deze module is ontwikkeld voor het beheersen van het toetsproces ten behoeve van het reviewen van een grote hoeveelheid documenten door een groot team van toetsers in een korte tijd. Van belang is dat om de bevindingen die worden gegeven op een beheersbare en traceerbare wijze te registreren en af te handelen. De module maakt het mogelijk zonder tijdverslindende procedures en toetsrapporten bevindingen te formuleren, te registreren en kenbaar te maken aan degenen die deze moeten verwerken. Na verwerking ontvangen de toetsers direct feedback. De module biedt tevens een platform om het gehele proces rondom de toetsen te beheersen en neemt de toetsen op in de toetsplanning. De tool voorkomt dat dubbele bevindingen worden gegeven en dat discrepanties optreden.

Met deze module is het mogelijk om honderden documenten door tientallen toetsers in een zeer beperkte tijd te laten reviewen. Deze toetsen leiden over het algemeen tot duizenden bevindingen. De SCB module maakt de beheersing van dit proces eenvoudig!

Rollen
Er zijn drie belangrijke gebruikersgroepen te onderscheiden, te weten:
1. De indiener van de te toetsen documenten;
2. De toetsers die op aangeven van de toetsbeheerder de documenten reviewen en bevindingen geven;
3. De toetsbeheerder die verantwoordelijk is voor het toewijzen van toetsen en het routeren van bevindingen.