Het beheersen van de tijd binnen het werk wordt gedaan met planning. Het werk is gemodelleerd conform de WBS structuur. (Zie WBS scherm). De planning maakt de doorlooptijden van de verschillende onderdelen van het werk zichtbaar in de vorm van een balkenplanning. De planningsmodule maakt per onderdeel ook de relatie met taken, resources en producten (documenten) zichtbaar.

Het overzichtmenu toont de balkenplanning. Met behulp van de filters kunnen elementen in de planning worden weergegeven of juist aan het zicht worden onttrokken om een beter overzicht te krijgen. Op deze manier is een snelle navigatie mogelijk. Bij het selecteren van een regel in de planning toont het detailmenu specifieke informatie over dit werk. Via het scherm kan men eenvoudig werken toevoegen alsmede de details aanmaken, wijzigen en verwijderen. Een werk kan van diverse aard zijn. Een werk kan bijvoorbeeld een programma, project, proces of activiteit zijn. Door het begrip “werk” te herdefiniëren en ook nog categorieën aan toe te voegen ontstaan krachtige mogelijkheden. Een andere krachtige functie is het toekennen van taken aan een werk. Taken worden in de planning achter elkaar in 1 regel getoond waardoor men in 1 oogopslag ziet of taken op elkaar aansluiten. Middels krachtige filter- en zoekfuncties vindt men snel elementen in de planning terug.

Het planningsscherm beschikt over diverse tabs waarmee belangrijke relaties met het werk kunnen worden gemaakt en ingezien zoals:
– Relatie met een of meer systemen waarbij men de transitie per systeem kan aangeven (IST-SOLL);
– Relatie met een of meer documenten;
– Toevoegen en managen van taken die aan een werk zijn gerelateerd;
– Managen van resources die taken vervullen binnen een werk waarbij hun totale inspanning zichtbaar is;
– Het inzien van issues die direct of indirect relatie hebben met het werk;
– Het bijhouden van een logboek.

 • EASE planning
  EASE planning
 • Verschillende profielen
  Verschillende profielen
 • kleur per categorie
  kleur per categorie
 • WBS hierarchie
  WBS hierarchie
 • verschillende views
  verschillende views
 • Uitgebreide filters
  Uitgebreide filters
 • Details bij werk
  Details bij werk
 • Taken bij werk
  Taken bij werk