Het inschrijver scherm is bedoeld voor de gegadigden voor een contract. Gegadigden krijgen via een beveiligde portal toegang tot het scherm en kunnen in dit scherm vragen over het contract stellen. Verder kunnen zij openbare vragen van andere gegadigden zien. Dit voorkomt onnodige dubbele vragen. Zodra de nota met antwoorden is verstrekt kunnen de gegadigden de antwoorden bij hun vragen zien. Indien de opdrachtgever kiest voor “voorpublicatie” kan de inschrijver zelfs het voorlopige antwoord inzien. Een geautomatiseerde mail functie zorgt voor de alert richting de NVI beheerder dat een nieuwe vraag is ingediend.

In het overzichtmenu is een overzicht van alle ingediende vragen zichtbaar.
Bij het selecteren van een vraag worden alle details in het detailmenu weergegeven. De ingediende vraag is hier weergegeven en tevens het antwoord indien die reeds is vrijgegeven. De inschrijver dient bepaalde velden in te vullen, indien deze stap wordt overgeslagen dan wordt de gebruiker hierop geattendeerd.
Met het commandomenu kunnen vragen worden aangemaakten ingediend. Zolang de vraag nog niet in behandeling is genomen kan deze nog worden ingetrokken en gewijzigd.
Het filtermenu bevat een aantal krachtige filters om specifieke vragen te selecteren.

De titelbalk geeft toegang tot de online handleiding en de rapportage van een Excel overzicht van de NVI vragen die zijn weergegeven in het overzichtmenu. (Wysiwyg)

 • categorieen
  categorieen
 • rapportage
  rapportage
 • Filters
  Filters
 • Overzicht
  Overzicht