Bij omvangrijke projecten worden werken aanbesteed waarbij voor gunning een uitgebreide dialoogfase vooraf gaat. Tijdens de dialoogfase hebben gegadigden voor de opdracht de mogelijkheid onduidelijkheden in het contract weg te nemen door vragen te stellen.

Het proces van vraag en antwoord en alle vertrouwelijkheid die hiermee samenhangt is in SANDY opgenomen.

De applicatie ondersteunt opdrachtgevers die op een beheerste, traceerbare en transparante wijze tot opdracht willen overgaan. SANDY verzorgt afgeschermde (juridische) toetsing van antwoorden en bevat automatismen welke het opstellen van contractwijzigingen en nota’s van inlichtingen verregaand versimpelt waarbij de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de informatie optimaal wordt geborgd.

Rollen
Er zijn vijf belangrijke rollen bij de dialoog te onderscheiden, te weten:
1. De gegadigden ofwel de inschrijvers op het contract;
2. De beantwoorders die op verzoek van de beheerder de vragen behandelen;
3. De beheerder ofwel de manager die verantwoordelijk is namens de opdrachtgever;
4. De achterban voor de beantwoorders;
5. De jurist / contractmanager die de antwoorden toetst voor publicatie en verantwoordelijk is voor contract mutaties.