Issue (ticket) management vormt de rode draad in de IPM processen. Vanuit de verschillende processen worden issues geregistreerd die aan het betreffende proces zijn gerelateerd. Issues vormen de verzameling voor alle items waarvoor een actie nodig is. Alle issues worden in SANDY verzameld en beheerd. De issues geven overzicht en maken het mogelijk een goed inzicht te krijgen over storingen, onduidelijkheden, vragen, besluiten, acties, review-, toets, of test bevindingen en maatregelen enzovoorts.

Het invoer- en behandelscherm van de Issue Management module wordt gebruikt om issues te kunnen aanmaken, behandelen en beheren. “Issue” is een verzamelnaam voor items waar een actie aan hangt. Issues kunnen van diverse aard zijn zoals bijvoorbeeld storingen, vragen, besluiten, bevindingen, maatregelen etc. Gebruikers van dit scherm kunnen een issue aanmaken en toewijzen aan een actiehouder. Deze actiehouders krijgen de issue vervolgens te zien in hun overzicht. Middels deze functionaliteit kunnen issues beter worden bewaakt en kunnen acties efficiënter worden beheerd.

Het scherm toont een lijst van issues afhankelijk van het gekozen filter. Om het zoeken naar bepaalde issues eenvoudiger te maken wordt het filtermenu gebruikt worden om de lijst in te korten. Bij het selecteren van een issue uit het overzichtmenu toont het detailmenu specifieke informatie over deze issue. Een issue kan op verschillende manieren worden gecategoriseerd. Via het scherm kunnen gebruikers een issue bekijken, toelichten en/of beantwoorden.

Vanuit de werkblak kan men kan een uitdraai genereren van de issuelijst in MS-Excel formaat waarbij de weergave in het overzichtmenu als pre-selectie fungeert. (Wysiwyg). Ook beschikt het scherm over e-mail functionaliteit waarbij een ingediende issue automatisch naar de betrokken actiehouder wordt verstuurd.

  • Vrije interface
    Vrije interface
  • EASE issues
    EASE issues
  • Verschillende profielen
    Verschillende profielen

Is de interesse gewekt? Wij staan klaar om al je vragen te beantwoorden.
Informatie aanvragen