Het verificatiescherm  dient om het ontwerp te kunnen toetsen, de resultaten van de toets traceerbaar vast te leggen door eventuele bevindingen te registreren en te managen.

Het verificatie scherm wordt gebruikt om de geformuleerde oplossingen te verifiëren met de bijhorende eisen. De reviewer kan een gereed gemelde oplossing goedkeuren of afkeuren. In het laatste geval wordt automatisch een bevinding aangemaakt die moet worden afgehandeld door de engineer alvorens de oplossing alsnog goedkeuring kan krijgen. Het scherm is gesplitst in twee kolommen waarbij links de eisen staan vermeld en rechts de oplossingen. Voorafgaand hieraan selecteert men het ontwerpdeel door een keuze van het systeemonderdeel (SBS). Door de oplossingen te reviewen en te vergelijken met de gestelde eisen kan men bewijzen dat een ontwerp volledig en conform de eisen is opgesteld.

In het scherm kunnen verificatieplannen en -rapporten worden gegenereerd. In het verificatierapport is traceerbaar vastgelegd waar eisen worden aangetoond. Middels filters en aparte tabs in het rapport krijgt de gebruiker inzicht welke eisen en oplossingen nog niet volledig zijn afgedekt.

 • Review ontwerp
  Review ontwerp
 • Vastleggen bevindingen
  Vastleggen bevindingen
 • V&V parameters
  V&V parameters
 • Overzicht oplossingen
  Overzicht oplossingen
 • Registratie bevinding
  Registratie bevinding
 • Check gerelateerde eisen
  Check gerelateerde eisen