Het SRA scherm biedt de mogelijkheid om (contract)eisen te analyseren. Afhankelijk van de analyse krijgt de eis een categorie. Zo kunnen er verschillende categorieën eisen worden onderscheiden: duidelijke, onduidelijke en vervallen eisen. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld onduidelijke eisen aan te passen zonder dat er expliciet naar gezocht moet worden. Het scherm is daarmee zeer geschikt om een eisanalyse uit te voeren tijdens een tender of na gunning/opdracht. Een onvoldoende uitgevoerde eis analyse leidt meestal tot hoge kosten en stagnatie tijdens de realisatie van het project.

Het overzichtmenu toont de eisen die behoren tot de ingestelde categorie. Welke eisen worden weergegeven is daarbij afhankelijk van de keuze in het filtermenu. Het detailmenu toont de details van een geselecteerde eis. Hier is behalve de status bijvoorbeeld ook te zien wat de eis precies inhoudt. Via het scherm kunnen eisen worden gecategoriseerd in de volgende groepen: onduidelijk, duidelijk, vervallen of basis eis. Een basis eis is een eis die geschikt is voor verdere verwerking door het ontwerpteam. Indien een eis onduidelijk is dient de gebruiker te motiveren waarom de eis onduidelijk is. Deze vraag wordt dan opgenomen als issue die vervolgens in het detailmenu worden getoond. Ook bij het laten vervallen van een eis dient men dit op soortgelijke wijze te motiveren.

Het scherm biedt een functie aan voor het genereren van een SRA rapport. In dit rapport worden alle vragen en besluiten over onduidelijke of vervallen eisen weergegeven alsmede alle andere gegevens betreffende de resultaten van de eis analyse.

 • Filters
  Filters
 • Tekst met opmaak
  Tekst met opmaak
 • SRA vragen
  SRA vragen
 • Details
  Details
 • Filters
  Filters
 • Categoriseren eisen
  Categoriseren eisen