Systems Engineering dient voor het traceerbaar en transparant realiseren van een project. De methodiek leidt tot een aantoonbaar juist en volledig realisatie proces. Systems Engineering wordt vaak gevisualiseerd met het V-model en is genormeerd volgens de ISO-15288 (NEN-ISO/IEC 15288:2002).  Systems Engineering beschrijft hoe een systeem ontworpen en beheerst wordt gedurende diens levenscyclus.

Systems Engineering gaat verder dan eisen management. Requirement Management is slechts een onderdeel van SE. SE bestaat uit processen die in elkaar grijpen en volgen logische stappen. Binnen SANDY zijn deze stappen in de applicatie verwerkt en wordt de gebruiker begeleid tijdens de processen van analyse, eisen management, engineering, verificatie, validatie en testen.

SANDY maakt het mogelijk om met meerdere ontwerpteams, eventueel vanaf meerdere locaties, gelijktijdig aan een gemeenschappelijk ontwerp te werken. Ook de opdrachtgever kan (indien gewenst gelimiteerd) inzicht krijgen in de voortgang of online reviews uitvoeren. Het pakket helpt gebruikers ook zonder veel ervaring met SE, het proces op de juiste manier te doorlopen, hierdoor is het pakket ook zeer geschikt voor onderaannemers en bedrijven die hun projectvoering op deze werkwijze willen aanpassen (learning on the job). Het pakket is voorzien van geïntegreerd issuemanagement waarbij acties, vragen, antwoorden, besluiten, bevindingen etc. centraal worden gemanaged en relevante informatie beschikbaar is zonder te hoeven zoeken. Het pakket sluit aan op de verschillende structuren zoals objectenboom, functieboom, eisenboom en WBS. Door de geïntegreerde verificatiefunctie kunnen bewijsdocumenten zoals een verificatierapport met een druk op de knop worden gegenereerd zonder dat tijdrovend uitzoekwerk nog nodig is.

Door de processen goed te doorlopen ontstaat alle informatie die nodig is bij de gevraagde documenten. Informatie die op de logische manier ontstaat kan met een druk op de knop als SE document worden gerapporteerd. Binnen SANDY zijn alle relevante specificaties, ontwerp- en testbeschrijvingen volgens de J-STD-016 standaard in templates voorbereid.

Een efficiencywinst van 30% tot 70% op de engineering inspanning is haalbaar. Sneller, vollediger, juister en kwalitatief betere producten is de output van deze SANDY module.