Voor incident management zoals bij het afhandelen van storingen is de Call Management module ontwikkeld. Deze dient voor het overzichtelijk kunnen indienen, beheren en behandelen van meldingen van incidenten. Een melding wordt een “Call” genoemd.

Het proces omvat 3 rollen met bijhorende schermen: ‘Aanmelden’, ‘Behandelen’ en ‘Beheren’. Via het aanmeld scherm kunnen incidenten worden aangemeld en worden voorzien van nadere gegevens en categorieën. Tijdens de behandeling van de aangemelde call houdt de melder zicht op hoe met diens melding wordt omgegaan.

Bij het beheer scherm komen de toegewezen calls binnen. Hier krijgt de behandelaar inzicht in de storing en/of stremming en kan dan gepaste maatregelen nemen. Zodra deze maatregelen zijn uitgevoerd kan de behandelaar de call als ‘afgehandeld’ bij de beheerder melden.

Als de beheerder akkoord gaat met de maatregelen kan deze de call als gereed afmelden en wordt er voor de aanmelder zichtbaar dat de call is behandeld en wat de getroffen maatregelen zijn.

Na behandeling is een archief gevormd waarmee aantoonbaar kan worden gemaakt hoe met incidenten is omgegaan. De call wordt opgeslagen met bijbehorende datum- en tijdstempels en gegevens over aanmelder en behandelaar zodat dit bij discussie over eventuele opgelegde sancties de onderbouwing traceerbaar is vastgelegd.

De schermen bevatten overzichten die eenvoudig kunnen worden gesorteerd en gefilterd. Slimme filters zorgen ervoor dat de gebruiker snel inzicht krijgt in diens openstaande taken. De schermen bevatten verder zoekfuncties om snel en eenvoudig een specifieke call op trefwoord terug te vinden.