EASE omvat een suite van management modulen, elk ontwikkeld voor een specifiek beheersproces. De modulen werken optimaal samen zodat het resultaat meer is dan de som der delen. Dit levert dan ook een groot voordeel op ten opzichte van afzonderlijke tools.

EASE is ontwikkeld voor het integraal beheersen van projecten in de ruimste betekenis. Veel van de gemodelleerde processen zijn universeel en geschikt voor meerdere doelgroepen.

Voor Opdrachtgevers zoals overheidsinstanties ligt de behoefte met name op het gebied van contractvoorbereiding en –beheersing en aanbesteding van projecten . Maar ook voor asset managers is ondersteuning voorzien waarbij beheer van (as-built) dossiers en incidentmanagement belangrijke aspecten zijn.

Aannemers hebben vaak behoefte aan overzicht en structuur. Sturen op risico’s, een goede dossier vorming en vastleggen van heldere besluiten zijn voorbeelden waar ondersteuning nuttig is. Als de aannemer zelf ook ontwerpt is ondersteuning voor Systems Engineering zeer waardevol en bij contracten met een langdurende onderhoudsverplichting geeft een goed ingericht incidentmanagement veel meerwaarde.

Ingenieursbureaus werken voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Hun bijdrage leveren zij bij het voorbereiden van contracten en systeem gerichte contractbeheersing en directievoering en aanbesteding van projecten. Ook ondersteunen consultants opdrachtnemers op het gebied van Systems Engineering.

System Integrators zijn de spin in het (project)web. Integraal projectmanagement vormt een essentieel beheersaspect. System Integrators zorgen voor structuur die nodig is bij complexe projecten waar techniek core business is. Overzicht over de beschikbare gegevens door het opzetten van goede dossiers en registreren van alle issues en besluiten zijn basis behoeften. Inrichten van een optimaal efficiënt ingericht Systems Engineering vormt het verschil tussen winst of verlies. Effectieve inzet van engineers bij het ontwerp en verregaande automatisering van verificatie en validatie en generatie van documenten in J-STD-016 formaat bespaart zeer veel tijd en voorkomt onbeminde administratieve inspanning.

Onderaannemers en leveranciers beschikken vaak over specialistische kennis. In het speelveld bij omvangrijke en complexe projecten is een goede aantoonbaarheid cruciaal. Systems Engineering kan daarbij helpen en dan met name een goede eis-analyse om een dekkende compliancy te bereiken. Draagvlak door het vastleggen van alle issues en besluiten en een goed documentbeheer helpt om een betere kwaliteit te bereiken.

Voor al deze verschillende behoeften worden pakketten met combinaties van processen samengesteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *