Via het zgn. “quickmenu” in EASE kan de gebruiker diens voorkeuze schermen zelf bepalen door ze eenvoudig aan de menubalk toe te voegen.

Privileges en autorisatie
Uiteraard kan de flexibiliteit voor bepaalde gebruikers worden beperkt alsmede de toegang tot gegevens die niet voor hen bestemd zijn.